HABER DETAYI | Dogan Presse - doganpresse.org ilan fotolariilan fotolariilan fotolariilan fotolariilan fotolariilan fotolariilan fotolariilan fotolariilan fotolariilan fotolariilan fotolari

Hamburg'da Uluslararası Konferans: Emperyalizme Karşı Direnmek Meşrudur!

Almanya'nın Hamburg şehrinde 10 Şubat günü başlayan ve 11 Şubat son bulan uluslararası konferans ortaklaşa yapılan sonuç deklarasyonu ile son buldu. Ortaklaşa yapılan deklarasyonda, Hamburg'da devam eden Musa Aşoğlu'nun davasıyla birlikte politik tutsakların desteklenip sahiplenilmesi gerektiği vurgulandı.

 Musa Aşoğlu ile Dayanışma Komitesi tarafından 10 ve 11 Şubat günü Hamburg şehrinde faaliyetlerini yürüten Centrum Sociale'de gerçekleşti. Çeşitli demokratik kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Musa Aşoğlu'nun dava avukatları katıldı. Konferansta İtalya Anti-Emperyalist Cephesi'de yer alarak devrimci tutsakların yanlız olmadığın vurguladı.

Almanya'nın Hamburg şehrinde 2 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınan ardından tutuklanan Musa Aşoğlu ile dayanışma büyüyor. Aşoğlu'nun tutuklanmasının ardından oluşturulan Musa Aşoğlu ile Dayanışma Komitesi'nin çalışmaları sürüyor. Avrupa genelinde yapılan çalışmalar devam ederken, Dayanışma Komitesi 10 ve 11 Şubat günü Hamburg şehrinde Uluslararası Konferans düzenledi. Konferansın ilk gününde komite temsilcisi tarafından yapılan açılış konuşmasında, günümüzde devrimcilik yapılmasının suç olmadığı vurgulanarak, "Emperyalizmin egemen olmaya çalıştığı tüm dünyada, işgaller, katliamlar, sömürü, yozlaşmaya karşı mücadele etmek ve devrimcilik yapmak suç değildir. Bir görevdir. Musa Aşoğlu nezdinde tüm dünyada emperyalizme karşı savaşan, mücadele eden, bedel ödeyerek tutsak edilen devrimci tutsakları selamlıyoruz" denildi. Komite temsilcisi gündeme ilişkin bilgi vererek, ortak mücadele edip devrimci tutsaklar arasında bağ kurup, devrimci tutsakları sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı. Komitenin konuşmasının ardından tek tek konferansa katılan kurum temsilcileri sahnede yerini alarak Alman devletinin 129/A -129/B yasaların getirdiği baskıcı uygulamalara tepkilerini dile getirdi.

İlk oturumuna 2017 yılında Hamburg şehrinde düzenlenen ve polisin şiddetli saldırı sonucu çıkan olaylar sonrasında gözaltına alınıp haklarında dava açılın iki kişi birer konuşma yaptı. Yaptıkları konuşma ile demokratik haklarını kullanarak yürüyüşe katıldıklarını ve emperyalist dayatmalara tepkilerini dile getirdiklerini vurgularken, güvenlik güçlerinin şiddetli müdahalesi sonucu gözaltına alınıp haklarında dava açıldığını belirttiler. Alman devletinin hukuksuzluğuna son verip bu sisteme karşı mücadele eden herkesin birlikte hareket etmesi gerektiği aktarıldı. Katılımcılar tek tek  Almanya ve Avrupa'da devletlerin yürürlüğe soktukları anti-terör yasalarına değinerek baskılarla sistemin kendilerini teslim almak istediğini buna boyun eğmeyeceklerini vurguladı. Dava avukatlarının katıldığı oturumda ise Musa Aşoğlu'nun başlayan ve devam eden mahkemesine değinildi. Avukatlar, şuana kadar 3.‘sü yapılan duruşmalara bakıldığına, hukukun ayaklar altına alınarak, kişi üzerinde faşizme karşı mücadele eden bir örgütün kriminalize edilerek, cezalandırılmak istendiğini belirtti.  Musa Aşoğlu'nun devrimciliği üzerinden cezalandırılmaya çalışılmasının, faşizmin meşru görülmesi anlamına geldiği vurgulandı. Avukatların ardından sahne alan bir grup genç ise verdikleri müzik dinletisi ile mücadele ruhunu pekiştirdiler.

Konferansın ikinci gününde devam eden oturumlarda, uluslararası dayanışmanın, mücadelenin ve birliğin önemine vurgu yapıldı. Avrupa Dev-Genç tarafından basın toplantısında ise her daim mücadelenin yükseltilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, Musa Aşoğlu ile dayanışmalarının sürdüğüne dikkat çekildi. Toplantıda, herkesin Aşoğlu için yapabileceği bir şeylerin olduğuna değinildi. Konferansın ikinci gününde de anti-emperyalist mücadeleye, Avrupa'daki baskılara, emperyalizmin Ortadoğu'ya saldırılarına değinildi. AB ile Türkiye'nin birlikte hareket edip, saldırılar konusunda hem fikir olduklarına değinildi. Filistin'de devam eden katliamlar, ABD'nin Ortadoğu hakları üzerinde oynadığı oyunlar, Suriye'deki emperyalizmin geldiği nokta, Afrin'e yapılan saldırılar sonucu hakların katledildiği ve savaşlarda emperyalizmin bir tek kendi çıkarlarını koruduğuna vurgu yapıldı. İşgalci Türkiye'nin Afrin'de yaptığı işgal ile katliam operasyonlarının durdurulması gerektiği aktarıldı.

Yapılan oturumların ardından soru ve cevaplar ile iki gün süren konferansta ortak yayınlanan deklarasyonda şöyle denildi:

Almanya'nın Hamburg şehrinde Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi olarak 10-11. Şubat 2018 tarihlerinde düzenlediğimiz Uluslararası Konferansın sonuç bildirgesidir;

Musa Aşoğlu on yıllardır sınıflar mücadelesinde yer alan, faşizme ve emperyalizme karşı kavga eden Marksist-Leninist kimliğine sahip bir enternasyonalisttir.
Musa Aşoğlu bizden biridir!

Avrupa'da ırkçılık ve ırkçı saldırılar günden güne artmaktadır, resmi rakamlara göre 500'den fazla silahlı faşist yeraltına çekilerek katliam gerçekleştirme hazırlığındadır. NSU katliamlarında da gördüğümüz gibi, Almanya gibi sözde demokratik ve çoğulcu ülkeler ırkçı-faşist örgütleri ve sivil faşistleri finanse ederek, onları maddi manevi her türlü destekleyerek, emperyalizmin ırkçılığa ve faşizme gebe olduğunu gösteriyorlar. Irkçılık ve faşizm emperyalist devlet politikasıdır!

Musa Aşoğlu buna karşı mücadele etti, ediyor!
Bizler, buna karşı mücadele ediyoruz!

Başta Almanya devleti olmak üzere tüm Avrupa Birliği üyeleri ülkeler; militarizmi had safhalara taşıyarak kendi ülkelerinde ve dünyada sebep oldukları açlık ve sefaletin yaratabileceği ayaklanma ihtimallerine karşı örgütleniyorlar. Emperyalist düzende, hergün milyonlarca çocuk yatağa aç giriyor. Onların hesabını biz soracağız!

Emperyalizm, dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda kan gölüne çeviriyor. Savaş, işgal ve katliamlarla kendi saltanatlarının ömrünü uzatmak istiyorlar. Karşılarında sadece BİZ VARIZ, devrimciler var. Bu yüzden Musa Aşoğlu ve iki devrimci yoldaşımız 3 milyon dolarlık ödüllerle tüm dünyada aranmaktadırlar.

ABD, Almanya ve tüm Emperyalistlere uyarımızdır; Devrimcilerden, Antiemperyalist ve Antifaşistlerden elinizi çekin!

Bizler, çeşitli kurum ve kişiler olarak 2 Aralık 2016'dan beri Hamburg'ta tecrit koşullarında tutulan devrimci Musa Aşoğlu'nun derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Bununla birlikte tüm dünyada tutsak edilen devrimci tutsaklara özgürlük istiyor, istemekle yetinmeyip, özgürlükleri için mücadele edeceğimizi duyuruyoruz.

10-11 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen Uluslararası Konferans'ta alınan kararlar;

KARAR 1

Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur.

Onların özgürlüğü için mücadele edeceğiz, somut kitlesel eylemlerle devrimci tutsakların özgürlüğü için mücadele edeceğiz.
- Musa Aşoğlu ve diğer devrimci tutsaklar arasındaki mektuplaşma ağını yaratacağız, bunun için tutsaklara mektup adresi vb. ihtiyaçları sağlayacağız.

-Devrimci Tutsaklar Musa Aşoğlu ve Erdal Gökoğlu'nun bulunduğu ve ayrıca G20 tutsakların yargılanmak istendiği Hamburg şehrinde 'Devrimcilik Yapmak Suç Değil, Görevdir' sloganı altında kitlesel Yürüyüş düzenleyeceğiz. Eylemin örgütlenmesini Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi üstleniyor.

-18 Mart Siyası Tutsaklar Gününde Merkezi Yürüyüşe katılıyoruz.
-Musa Aşoğlu'nun mahkeme duruşmalarına imzacılar olarak düzenli katılacağız.

-İmzacılar olarak, bulunduğumuz şehir ve bölgelerde kısa süre içinde Musa Aşoğlu ve tüm devrimci tutsaklar için paneller, mitingler, yürüyüşler vb. eylemler örgütleyeceğiz.

KARAR 2-

Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi olarak en kısa süre içinde Hamburg'ta bir Büro açacağız.
Bu büro tüm devrimci tutsakların;
a- ihtiyaçlarını giderecek, bu hususta yapılacak işleri koordine edecek
b- devrimci tutsaklardan haber alma, onlarla iletişim kurma ve mektuplaşma ağını kuracak, 
c- aile ve arkadaşlarına bir yardımlaşma merkezi görevini görecek ve
d- antifaşist ve antiemperyalist mücadelesinde yer alan tüm kurum ve kişilere açık olacaktır.

KARAR 3-

Devrimcilik yapmak suç değil, görevdir.

-İmzacılar olarak bu perspektif doğrultusunda kısa süre içinde uluslararası düzeyde yürütülecek bir kampanya örgütleyeceğiz.
-Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi olarak Avrupa'da bulunan tüm örgütleri ve grupları gezerek Musa Aşoğlu'nu ve devrimci tutsakları anlatacağımız paneller örgütleyeceğiz.
-İmzacılar olarak iletişim halinde olabileceğimiz, kampanyayı koordine edeceğimiz bir ağ kurulacaktır.

KARAR 4-
Anti-Terör Yasaları, Black List, §129a/b StGB ve devrimcilerin yakalanması için verilen ödül koyma politikalarını
kabul etmiyoruz. Bu karşı devrimci bir politikadır. Bu karşı devrimci politikaları ve nihayetinde devrimcilere olan saldırıyı tüm imkanlarımızı zorlayarak püskürteceğiz.

Bunun için;
-Sözde Anti-Terör yasalarına karşı kamuoyu yaratacak etkinlikler ve eylemler düzenleyeceğiz, basın ve radyo kuruluşlarına giderek Anti-Terör yasalarını mahkum edeceğiz, bunun için ortak yazılı bir basın açıklaması yazarak onun ilerici kurumlar tarafından imzalanmasını hedefleyip kamuoyuna duyuracağız.

-İmzacılar olarak, bulunduğumuz şehir ve bölgelerde Anti-Terör yasalarına karşı aylık alternatif kültür etkinlikleri düzenleyeceğiz. İlki Hamburg'ta düzenleyeceğimiz dayanışma etkinliği olacak.

KARAR 5-
Haklar ve Özgürlükler Mücadelesini büyütecek ve düşünce, örgütlenme, yürüyüş özgürlüklerine getirilen hak gasplarını geri püskürteceğiz.

MUSA AŞOĞLU, GEORGES ABDALLAH, SALAH HAMOURI, MUMIA ABU JAMAL VE TÜM DEVRİMCİ TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!

Dogan Presse Agence
#MusaAsoglunaÖzgürlükEn son ve en güncel bilgilerle...En son ve en güncel bilgilerle...En son gelismeler ve bilgiler...


En son gelismeler ve bilgiler...


En son ve en güncel bilgilerle...
Kalemin dili...

 • Gün İşçilerin Genel Konfederasyonu (CGT) ile Dayanışma Günüdür!
  Gün İşçilerin Genel Konfederasyonu (CGT) ile Dayanışma Günüdür!

  Fransa’da günlerdir Sosyalist geçinen ve sağcıların uygulamadığı kanunları yürürlüğe koymak için her tür olanağı kullanan François Hollande hükümeti emekçilerin geleceğini karartacak Çalışma Yasası konusunda kararlı.

   Hükümet geçmişte Fransa’da direnişle, verile
  yazının devamı...

  Yazar : Duzgun, Dogan

 • İbrahim Kaypakkaya’yı Ölümsüzlüğünün 43. Yılında Saygı İle Anıyorum
  İbrahim Kaypakkaya’yı Ölümsüzlüğünün 43. Yılında Saygı İle Anıyorum
  İbrahim Kaypakkaya’nın direnişini devrimciler devraldı ve bu geleneği büyüterek sürdürüyorlar.

  Engeller, zorluklarla dolu bir yolda, umudun türküsünü dağlarda büyütmek için silah elde yollara düştü Kaypakkaya. Mahirler Kızıldere’de katledilmişti. İhanet yanı başındaydı. Denizler’in
  yazının devamı...

  Yazar : Duzgun, Dogan

 • 2. Dünya Savaşı'nda Faşizmin Alt Edilişinin 71. Yıldönümü
  2. Dünya Savaşı'nda Faşizmin Alt Edilişinin 71. Yıldönümü
  9 Mayıs'ta, İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler faşizmine karşı kazanılan zaferin 71'cu yıldönümüdür. 71 yıl önce Hitler faşizmine karşı savaşarak zaferi elde eden ve bu uğurdu yaşamını yitiren binlerce direnişçiyi saygı ile anıyorum.

  Aynı şekilde şuanda Türkiye ve Güney Doğu’da faşist zihniyet katliamlarına dev
  yazının devamı...

  Yazar : Düzgün, Doğan

 • Deniz, Yusuf ve Hüseyin Üç Fidan Ölümsüzdür
  Deniz, Yusuf ve Hüseyin Üç Fidan Ölümsüzdür

  Deniz, Yusuf, Hüseyin, Şafak, Bahtiyar, Elif, Çiğdem ile Berna gibi.. bağımsızlık isteyenlerin mücadelesi sürüyor.

  Anadolu toprakları bereketlidir. Bu bereket ise 6 Mayıs 1972’te toprağa düşen üç fidanın tohumudur. Bu tohumu ise sulayan Mahir Çayan ve yoldaşlarının kanıdır. Üç fidanımız gibi &ou
  yazının devamı...

  Yazar : Düzgün, Doğan

 • AKP’nin Yönetememe Krizi Yalanlarla Örtülemeyecek Kadar Alenidir
  AKP’nin Yönetememe Krizi Yalanlarla Örtülemeyecek Kadar Alenidir
  AKP iktidarı, onun bakanları, milletvekilleri, bürokratları yalan söyleme, herkesi aptal yerine koyma konusunda tüm dünyaya rezil olmuş durumda. Kimse inanmıyor. Yemin billâh etseler de kimse güvenmiyor.

  Yalanları halka verecek hiçbir şeyleri olmamasındandır,
  Yalanları suçlarını gizlemek i&cc
  yazının devamı...

  Yazar : Duzgun, Dogan

 • "Savcıların Üzerine Düşen Görevi Yerine Getirmesi Gerekir"
  Güney Doğa, Gazi, Armutlu, Okmeydanı… devletin güvenlik güçlerine kim bu öldürme hakkını vermektedir?

  “Bir terör örgütüne çağrı yapmak parlamento içindeki bir milletvekilinin görevi olamaz. Burada atılması gereken adım şudur: Zaten ben Güneydoğu’daki benim bölge halkımın K&uu
  yazının devamı...

  Yazar : Duzgun, Dogan

 • Neyin Barışı Ulan! Neyin?
  Neyin Barışı Ulan! Neyin?
  Acımasız, planlı-programlı, etnik kimlik ve dini argümanlar kullanılarak yürütülen, para babalarının, saltanat düşkünü koltuk budalalarının halkı kendi hegomonyası altında ezmeye, sesini-nefesini kesmeye çalıştığı bu madrabaz zaman diliminde kendini solcu, demokrat, barışsever, vatansever, bilmem ne sever diye tanımlayanlar haksızlık yazının devamı...

  Yazar : Metin, Yıldız

 • Ama Ekmek Satılmadı Eskisinden Ucuza
  Ama Ekmek Satılmadı Eskisinden Ucuza
  ".../Şimdi sarılıp soğuk tenine silahın, / o kutsal ateşin sıcaklığını hissetmeliyiz tüm benliğimizle/..." demişti halkın ve haklılığın kavgasının öncüleri.

  Sözün artık hiçbir acıyı betimleyemediği, bıçağın kemikten de öteye geçtiği bu zulüm günlerinde söyleyecek söz bulmaktan öte di
  yazının devamı...

  Yazar : Metin, Yıldız

 • Günaydın AB!
  Günaydın AB!
  Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Kürt kentlerinde yaşanan çatışmalarla ilgili endişeleri Türk bakanlarla paylaştıklarını belirterek, "Ateşkes ilan edilip Kürt barış sürecine geri dönülmeli" dedi.

  Günlerdir yaşanan katliam, işkence, talan, yağmalama, infaz, yıkım ve göçe zo
  yazının devamı...

  Yazar : Duzgun, Dogan

 • Persona Non Grata
  Persona Non Grata

  "İki dizi yaptım, birisi 17 Aralık'ta ne yaşandığını anlatan bir diziydi. Onun savcısıyla konuştum, onunla ilgili soruşturma başlattılar, savcıyla konuştuğum için. Orada ifade vereceğim. Öbürü de 25 Aralık yolsuzluk operasyonuyla ilgili; polis fezlekelerini yayınlamıştım. Orada da hakaret ve gizliliği ihlalden dolayı dava açıldı. 9 yıla k yazının devamı...

  Yazar : Kızgın, Soydan

Editörün seçtiği video :

Küçükarmutlu'da Polis Saldırısına İlişkin Açıklama
Para Birimi Dolar : (USD) Alış3.9486 Satış3.9329 Para Birimi Euro (EUR) Alış 4.8677 Satış 4.8482

© 2015 doganpresse.org | Her hakkı saklıdır.