HABER DETAYI | Dogan Presse - doganpresse.org TTB: 'Eş Mazeretinde Başa Dönüldü'

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan hekimlerden, eşi kamu görevlisi olmayan ve Yönetmelikte belirtilen istisnai görevlerden birinde bulunmayanların eş mazeretinden yararlanma hakkı geçtiğimiz hafta durduruldu. Konuya ilişkin Türk Tabipleri Birliği (TTB)  yazılı açıklama yaparak, "kamu sağlık hizmetinin ülkenin her yanında etkin biçimde sunulabilmesi ile çalışanların hakları arasında eşit, adil ve hakkaniyete uygun bir dengenin kurulmasını; bu amaçla atama ve yer değiştirme sisteminin sağlık hizmetinin gerekleri göz önünde tutularak ve eşitlik temelinde yeniden tanımlanması gerektiğini savunmaktadır.  Hekimlerin eş durumu mazereti de dahil olmak üzere, bütün hak taleplerinde de bu düşünce ile hareket etmeyi sürdürecektir" vurgusunda bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan hekimlerden, eşi kamu görevlisi olmayan ve Yönetmelikte belirtilen istisnai görevlerden birinde bulunmayanların eş mazeretinden yararlanma hakkının durdurulmasına ilişkin TTB tarafından yazılı açıklama yapıldı. TTB'nin, "Eş Mazeretinde Başa Dönüldü" başlıklı açıklamasının tam metni şöyle

"Sağlık Bakanlığı'nda çalışan hekimlerden, eşi kamu görevlisi olmayan ve Yönetmelikte belirtilen istisnai görevlerden birinde bulunmayanların eş mazeretinden yararlanma hakkı durduruldu.

Diğer kurumlardaki bütün memurlar gibi sağlık çalışanlarının da yararlanabildiği, kamu görevlisi olmayan eş sebebiyle atama veya yer değiştirme talep hakkı, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğiyle hekim, dişhekimi ve eczacılara yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa karşı açılan davalarda Danıştay 2. Dairesi aile birliğinin korunmasının Devletin pozitif ödevleri arasında olduğunu belirterek, diğer memurlara göre daha da ağırlaştırılmış olsa da Yönetmelikteki şartları karşılayabilen hekimlerin eş mazereti hakkından yararlanmalarını kısıtlayan hükmün yürütmesini durdurmuştu.

Sağlık Bakanlığı, bir yandan yürütmenin durdurulması kararını etkisiz bırakabilmek için Yönetmelik değişikliği yapmış diğer yandan da bu karara itiraz etmiştir.

Bakanlığın itirazı üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, “ ‘stratejik personel’ kavramının ortaya çıkarılış amacı olan, kısıtlı sağlık personeli kapasitesi içerisinde sağlık hizmetlerinin etkin bir planlama sistemi uygulanarak tüm vatandaşlara eşit bir şekilde sunulmasının sağlanması amacının gerçekleştirilmesine hizmet etmekte olması ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yer alan ayrışık düzenleme yapma yetkisi de göz önüne alındığında, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uygun bir düzenleme niteliğinde olduğu sonucuna varıldığı" gerekçesiyle Danıştay 2. Dairesinin yürütmenin durdurulması kararını kaldırmıştır.

Bu Kararla, stratejik personelin (hekim, dişhekimi,eczacı) kamu görevlisi olmayan eş sebebiyle eş mazeretinden yararlanabilmesini fiilen engellemek için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 3.6.2017 tarihli Yönetmelik değişikliği de anlamını yitirmiş, hukuken uygulanamaz hale gelmiştir.

Bu aşamada, bir kısım hekimin eş mazeretinden yararlanmasının bütünüyle yasaklanmasına karşı açılan davalarda yürütmenin durdurulması ile ilgili süreç tamamlanmıştır. Danıştay 2. Daire tarafından değerlendirme yapılarak esasa ilişkin karar verilecektir. Bu sürecin tam olarak ne kadar süreceği belirsiz olmakla birlikte, ne yazık ki, 6 aydan önce tamamlanması beklenmemektedir.

Türk Tabipleri Birliği, kamu sağlık hizmetinin ülkenin her yanında etkin biçimde sunulabilmesi ile çalışanların hakları arasında eşit, adil ve hakkaniyete uygun bir dengenin kurulmasını; bu amaçla atama ve yer değiştirme sisteminin sağlık hizmetinin gerekleri göz önünde tutularak ve eşitlik temelinde yeniden tanımlanması gerektiğini savunmaktadır.  Hekimlerin eş durumu mazereti de dahil olmak üzere, bütün hak taleplerinde de bu düşünce ile hareket etmeyi sürdürecektir."

Dogan PresseEn son ve en güncel bilgilerle...En son ve en güncel bilgilerle...En son gelismeler ve bilgiler...


En son gelismeler ve bilgiler...


En son ve en güncel bilgilerle...
Kalemin dili...

 • Gün İşçilerin Genel Konfederasyonu (CGT) ile Dayanışma Günüdür!
  Gün İşçilerin Genel Konfederasyonu (CGT) ile Dayanışma Günüdür!

  Fransa’da günlerdir Sosyalist geçinen ve sağcıların uygulamadığı kanunları yürürlüğe koymak için her tür olanağı kullanan François Hollande hükümeti emekçilerin geleceğini karartacak Çalışma Yasası konusunda kararlı.

   Hükümet geçmişte Fransa’da direnişle, verile
  yazının devamı...

  Yazar : Duzgun, Dogan

 • İbrahim Kaypakkaya’yı Ölümsüzlüğünün 43. Yılında Saygı İle Anıyorum
  İbrahim Kaypakkaya’yı Ölümsüzlüğünün 43. Yılında Saygı İle Anıyorum
  İbrahim Kaypakkaya’nın direnişini devrimciler devraldı ve bu geleneği büyüterek sürdürüyorlar.

  Engeller, zorluklarla dolu bir yolda, umudun türküsünü dağlarda büyütmek için silah elde yollara düştü Kaypakkaya. Mahirler Kızıldere’de katledilmişti. İhanet yanı başındaydı. Denizler’in
  yazının devamı...

  Yazar : Duzgun, Dogan

 • 2. Dünya Savaşı'nda Faşizmin Alt Edilişinin 71. Yıldönümü
  2. Dünya Savaşı'nda Faşizmin Alt Edilişinin 71. Yıldönümü
  9 Mayıs'ta, İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler faşizmine karşı kazanılan zaferin 71'cu yıldönümüdür. 71 yıl önce Hitler faşizmine karşı savaşarak zaferi elde eden ve bu uğurdu yaşamını yitiren binlerce direnişçiyi saygı ile anıyorum.

  Aynı şekilde şuanda Türkiye ve Güney Doğu’da faşist zihniyet katliamlarına dev
  yazının devamı...

  Yazar : Düzgün, Doğan

 • Deniz, Yusuf ve Hüseyin Üç Fidan Ölümsüzdür
  Deniz, Yusuf ve Hüseyin Üç Fidan Ölümsüzdür

  Deniz, Yusuf, Hüseyin, Şafak, Bahtiyar, Elif, Çiğdem ile Berna gibi.. bağımsızlık isteyenlerin mücadelesi sürüyor.

  Anadolu toprakları bereketlidir. Bu bereket ise 6 Mayıs 1972’te toprağa düşen üç fidanın tohumudur. Bu tohumu ise sulayan Mahir Çayan ve yoldaşlarının kanıdır. Üç fidanımız gibi &ou
  yazının devamı...

  Yazar : Düzgün, Doğan

 • AKP’nin Yönetememe Krizi Yalanlarla Örtülemeyecek Kadar Alenidir
  AKP’nin Yönetememe Krizi Yalanlarla Örtülemeyecek Kadar Alenidir
  AKP iktidarı, onun bakanları, milletvekilleri, bürokratları yalan söyleme, herkesi aptal yerine koyma konusunda tüm dünyaya rezil olmuş durumda. Kimse inanmıyor. Yemin billâh etseler de kimse güvenmiyor.

  Yalanları halka verecek hiçbir şeyleri olmamasındandır,
  Yalanları suçlarını gizlemek i&cc
  yazının devamı...

  Yazar : Duzgun, Dogan

 • "Savcıların Üzerine Düşen Görevi Yerine Getirmesi Gerekir"
  Güney Doğa, Gazi, Armutlu, Okmeydanı… devletin güvenlik güçlerine kim bu öldürme hakkını vermektedir?

  “Bir terör örgütüne çağrı yapmak parlamento içindeki bir milletvekilinin görevi olamaz. Burada atılması gereken adım şudur: Zaten ben Güneydoğu’daki benim bölge halkımın K&uu
  yazının devamı...

  Yazar : Duzgun, Dogan

 • Neyin Barışı Ulan! Neyin?
  Neyin Barışı Ulan! Neyin?
  Acımasız, planlı-programlı, etnik kimlik ve dini argümanlar kullanılarak yürütülen, para babalarının, saltanat düşkünü koltuk budalalarının halkı kendi hegomonyası altında ezmeye, sesini-nefesini kesmeye çalıştığı bu madrabaz zaman diliminde kendini solcu, demokrat, barışsever, vatansever, bilmem ne sever diye tanımlayanlar haksızlık yazının devamı...

  Yazar : Metin, Yıldız

 • Ama Ekmek Satılmadı Eskisinden Ucuza
  Ama Ekmek Satılmadı Eskisinden Ucuza
  ".../Şimdi sarılıp soğuk tenine silahın, / o kutsal ateşin sıcaklığını hissetmeliyiz tüm benliğimizle/..." demişti halkın ve haklılığın kavgasının öncüleri.

  Sözün artık hiçbir acıyı betimleyemediği, bıçağın kemikten de öteye geçtiği bu zulüm günlerinde söyleyecek söz bulmaktan öte di
  yazının devamı...

  Yazar : Metin, Yıldız

 • Günaydın AB!
  Günaydın AB!
  Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Kürt kentlerinde yaşanan çatışmalarla ilgili endişeleri Türk bakanlarla paylaştıklarını belirterek, "Ateşkes ilan edilip Kürt barış sürecine geri dönülmeli" dedi.

  Günlerdir yaşanan katliam, işkence, talan, yağmalama, infaz, yıkım ve göçe zo
  yazının devamı...

  Yazar : Duzgun, Dogan

 • Persona Non Grata
  Persona Non Grata

  "İki dizi yaptım, birisi 17 Aralık'ta ne yaşandığını anlatan bir diziydi. Onun savcısıyla konuştum, onunla ilgili soruşturma başlattılar, savcıyla konuştuğum için. Orada ifade vereceğim. Öbürü de 25 Aralık yolsuzluk operasyonuyla ilgili; polis fezlekelerini yayınlamıştım. Orada da hakaret ve gizliliği ihlalden dolayı dava açıldı. 9 yıla k yazının devamı...

  Yazar : Kızgın, Soydan

Editörün seçtiği video :

Küçükarmutlu'da Polis Saldırısına İlişkin Açıklama
Para Birimi Dolar : (USD) Alış3.7941 Satış3.7789 Para Birimi Euro (EUR) Alış 4.6681 Satış 4.6495

© 2015 doganpresse.org | Her hakkı saklıdır.